bg-banner-gold-notches

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมเพื่อสังคม
25 เม.ย. 2567
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนพระดาบส
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนพระดาบส


        LH Bank โดย คุณเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ ให้แก่โรงเรียนพระดาบส เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกซ่อมและใช้ประกอบเป็นวิชาชีพ โดยมี นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบสเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ข่าวสารล่าสุด