bg-banner-gold-notches

LH Bank สนับสนุนกิจกรรม “รวมพลคนบริจาคโลหิต”

กิจกรรมเพื่อสังคม
2 พ.ค. 2567
LH Bank สนับสนุนกิจกรรมรวมพลคนบริจาคโลหิต-May1-2024
LH Bank สนับสนุนกิจกรรม “รวมพลคนบริจาคโลหิต”


        LH Bank ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมพลคนบริจาคโลหิต” รณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิต รวมถึงจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ภายในงานได้จัดกิจกรรมมอบเสื้อ "MAYDAY BLOOD HERO" สำหรับเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต จัดขึ้น ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ข่าวสารล่าสุด