bg-banner-gold-notches

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมเพื่อสังคม
17 มิ.ย. 2567
LHFG-CSR-ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้-โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จ.สมุทรปราการ


        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการปรับพื้นที่ภายในห้องสมุดและนำ Character LH Bank Avatar มาช่วยเพิ่มสีสันให้มีความสนุกและสดใส พร้อมมอบหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเป็นผู้รับมอบ
 
        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ทำกิจกรรม DIY ประดิษฐ์สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และส่งมอบให้เป็นสื่อการเรียนในห้องสมุดต่อไป จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ข่าวสารล่าสุด