bg-banner-gold-notches

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมเพื่อสังคม
27 พ.ค. 2567
LHFG-ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้-รร.เทวะคลองตรง
ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ


        LH Bank จัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนเทวะคลองตรง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการปรับพื้นที่ภายในห้องสมุดและนำ Character LH Bank Avatar มาช่วยเพิ่มสีสันให้มีความสนุกและสดใส พร้อมมอบหนังสือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ โดยมี คุณกิตติศักดิ์ ไชยวรี รักษาการผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่ๆ จิตอาสาและน้องๆ ทำกิจกรรม DIY ประดิษฐ์สมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และส่งมอบให้เป็นสื่อการเรียนในห้องสมุดต่อไป จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ข่าวสารล่าสุด