bg-banner-gold-notches

LH Fund คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
“Outstanding Asset Management Company Awards”
จากงาน “SET AWARDS 2023” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ข่าวสารบริษัท
27 พ.ย. 2566
LHFG-LH-Fund-คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น-700x420px
LH Fund คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
“Outstanding Asset Management Company Awards”
จากงาน “SET AWARDS 2023” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน


        ตอกย้ำความโดดเด่นในความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน กับ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund ผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้เติบโต เพื่อมอบโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินแก่นักลงทุน ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น “Outstanding Asset Management Company Awards” จากงาน “SET AWARDS 2023” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนรวมที่หลากหลาย ให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างผลตอบแทนได้ รวมถึงบทบาทในการช่วยส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการลงทุนให้แก่นักลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสารล่าสุด