bg-banner-gold-notches

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมเพื่อสังคม
24 พ.ย. 2566
LHFG-มอบคอมพระดาบส-700x420
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนพระดาบส


        นายเอกภพ ออกบัว ผู้ช่วยสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 264 รายการ ให้แก่โรงเรียนพระดาบส เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกซ่อมและใช้ประกอบเป็นวิชาชีพ โดยมี นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบสเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ข่าวสารล่าสุด