bg-banner-gold-notches

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริจาคหนังสือ
ให้กรมราชทัณฑ์ ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ปีที่ 12

กิจกรรมเพื่อสังคม
21 ก.ย. 2566
LHFG-บริจาคหนังสือให้กรมราชทัณฑ์-700x420

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริจาคหนังสือให้กรมราชทัณฑ์
ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ปีที่ 12


        กลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณศจิกา เจนคิด ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำหนังสือดังกล่าวไปใช้ในกิจการห้องสมุดของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมี คุณชาญ วชิรเดช รองอธิบดีฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

ข่าวสารล่าสุด