• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

19/08/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

 

      LH Bank โดยคุณนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา รวมถึงทีมงานและส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และมอบจอ LCD, ตู้เย็นและนาฬิกาแขวนสำหรับให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนธัญรัตน์