• ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

15/08/2019

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

 

      กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โดย คุณวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และคุณพิชัย สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต