• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

14/08/2019

LH Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
"Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending"

 

      LH Bank โดย คุณชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)” ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562