• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

07/08/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

      LH Bank โดย คุณน้ำผึ้ง ธีระชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 4 และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและมอบจอ LCD สำหรับให้โรงเรียนนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม