• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

07/08/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

 

      LH Bank โดย คุณอินทร สุรินต๊ะ ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านิติบุคคล ฝ่ายกิจการสาขา 6 และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและมอบจอ LCD สำหรับให้โรงเรียนนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสันกำแพง