• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

23/07/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

 

      LH Bank โดยคุณอนุชาติ ชัชยานุกร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 5 และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย