• ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประกาศปรับทัพธุรกิจ

04/06/2019

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประกาศปรับทัพธุรกิจ
ชู "ศศิธร พงศธร" คุมบริษัทแม่ของกลุ่มการเงิน

 

      กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) ได้ครบวาระการทำงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และมี CTBC เป็น Strategic Partner เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาพรวมของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่นางศศิธร ทำงานกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างความแข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารอย่างก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

      ทั้งนี้ธนาคารได้เสริมทัพผู้บริหารโดยแต่งตั้งนางสาวชมภูนุช ปฐมพร เป็น กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH BANK) แทนนางศศิธร ซึ่งครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยนางสาวชมภูนุช ปฐมพร ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในภาคการเงินการธนาคาร ซึ่งเชื่อมั่นว่านางสาวชมภูนุช จะนำพาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้