• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

08/07/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม

 

      LH Bank โดย คุณชุติมา ภูจำปา ผู้จัดการพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขา 3 สายงานกิจการสาขา และทีมงาน เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม