• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

27/06/2019

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี

 

      LH Bank โดย คุณนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา และทีมงานกิจการสาขา 1,2 รวมถึง ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ในโครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษา" ให้กับน้องๆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โดยธนาคารจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ธนาคารได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562