• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับมูลนิธิพระดาบส

17/06/2019

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับมูลนิธิพระดาบส

 

        LH Bank โดยคุณนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา และส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับมูลนิธิพระดาบส สถาบันฝึกอบรมอาชีพในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยมีคุณพณัช ปันสุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62