• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา

22/03/2019

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา

 

            LH Bank โดยคุณโกลัญญา กรัณฑ์กชพร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 2 และทีมงาน และทีมสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 7 เครื่องให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62