• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

29/11/2018

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

 

            LH Bank โดยคุณชฎาภรณ์ ชัยธวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 และทีมงาน, คุณจิระวัฒน์ รองแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก Corporate Cash Management รวมถึงส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้กับโรงเรียนวัดเชิงกระบือ นนทบุรี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนยุคปัจจุบัน โดยมีคุณจีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61