• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี

07/11/2018

LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี

 

            LH Bank โดยคุณพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร และทีมงาน รวมถึงส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ Notebook ให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนยุคปัจจุบัน โดยมีคุณศิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61