• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์

17/09/2018

LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์

 

            LH Bank โดย คุณพัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยสายงานการตลาดการธนาคาร เป็นผู้แทนธนาคารมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าของธนาคารในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” ที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำหนังสือดังกล่าวไปใช้ในกิจการห้องสมุดของเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ กรมราชทัณฑ์