• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

09/08/2018

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน

 

        LH Bank โดย คุณวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย มอบเงินสนับสนุน โครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน" ให้กับน้องๆ โรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี ระดับชั้น ม.1 โดยธนาคารจะสนับสนุนการศึกษาจนน้องๆ จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         โครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน" เป็นโครงการที่ธนาคารดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้มอบทุนกว่า 160 ทุน ให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส เรียนดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน