• ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย

08/06/2018

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 

กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund)

รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC : Collective Action Coalition against corruption) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท