• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 เป็นปีที่ 3

11/09/2017

LH Bank รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

   นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) และนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LH Bank) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100 Certificate” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งคัดเลือกจาก 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ ที่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการลงทุนกับบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในระยะยาว พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน