• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank บริจาคเงิน 150,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

22/08/2017

LH Bank บริจาคเงิน 150,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

     นายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กรและกฎหมาย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ให้แก่สภากาชาดไทย เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560