• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank จัดทัพพร้อมลุย ทุนใหม่จากไต้หวันส่งทีมนั่งบอร์ด พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมเสริมความแกร่ง

31/07/2017

LH Bank จัดทัพพร้อมลุย ทุนใหม่จากไต้หวันส่งทีมนั่งบอร์ด พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมเสริมความแกร่ง

     หลังจาก บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก CTBC Bank พันธมิตรจากไต้หวัน จำนวน 16,599 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ LH Bank ปัจจุบัน CTBC Bank ถือหุ้น 35.617% ซึ่งจะเป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 21.879  และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 13.738

     คุณศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ CTBC Bank ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการให้บริการด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) ด้านการบริการการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) ที่ CTBC Bank มีความชำนาญ โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการจาก CTBC Bank 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
1.    Mr. Shih, Jiing Fuh             กรรมการ
2.    Mr. Wu, Kuo Chin              กรรมการ
3.    รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์  กรรมการอิสระ

    และ CTBC Bank จะส่งผู้บริหารมาช่วยดูแลงานดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2560 คุณศศิธร กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของ CTBC Bank ได้มาเยี่ยมชมกิจการ LH Bank หลายครั้ง ได้มีการมาหารือเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารของ LH Bank ก็ได้ไปเรียนรู้ธุรกิจที่ CTBC Bank มีความเชี่ยวชาญหลายครั้งเช่นกัน ปัจจุบันธนาคารมีสินทรัพย์รวม 224,000 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 6.8 มีสินเชื่อ Corporate ร้อยละ 66  สินเชื่อเอสเอ็มอีร้อยละ 15 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 19 และมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL อยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 2.0 ของเงินให้สินเชื่อรวม

     LH Bank ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง