• ข่าวสารและกิจกรรม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หรือ LH Bank ไฟเขียว ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แบงก์ไต้หวัน

12/07/2017

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หรือ LH Bank ไฟเขียว ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แบงก์ไต้หวัน

     ผู้ถือหุ้นไฟเขียว : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติให้ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป หรือ LH Bank เพิ่มทุนขายหุ้นให้ CTBC Bank พันธมิตรไต้หวัน โดยมี นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ และ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,544,961,342 หุ้น คิดเป็น 35.617% เสนอขายให้ CTBC Bank ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 16,599 ล้านบาท

     การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ จะช่วยขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตของ LH Bank พร้อมการยกระดับการให้บริการการเงินของกลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อาทิ ด้านการบริการการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง (Digital Banking) ด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) เป็นต้น