• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก CTBC Bank

05/06/2017

LH Bank ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก CTBC Bank 
เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน


     นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการบริหาร (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก CTBC Bank โดยมี Mr.James Chen, President (ที่ 5 จากขวา) Mr.Frank Shih, Chief Strategy Officer (ที่ 6 จากขวา) Mr.Mark Chen, President and Branch General Manager CTBC Singapore Branch (ที่ 7 จากขวา) Mr.Robert Wu, Senior Vice President South East Asia Region Division (ที่ 8 จากขวา) เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำนักงานใหญ่