• ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจาก 621 บริษัท

22/06/2016

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจาก 621 บริษัท

       บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจาก 621 บริษัทจดทะเบียน ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,Social and Governance) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีคุณศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการและคุณวิเชียร อมรพูนชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบ ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน์