• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank ร่วมเปิดตัวบริการ “พร้อมเพย์” มิติใหม่แห่งระบบการชำระเงินไทย

31/01/2017

LH Bank ร่วมเปิดตัวบริการ “พร้อมเพย์” มิติใหม่แห่งระบบการชำระเงินไทย

             นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มหาชน (LHBank) ร่วมแถลงข่าวเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยัดให้กับประชาชน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

             LH Bank พร้อมเพย์ พร้อมใช้แล้ววันนี้ สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ได้ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ LH Bank Speedy (Internet Banking) หรือ LH Bank M Choice (Mobile Application) สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2359 0000