• ข่าวสารและกิจกรรม

LHFG เข้ารับมอบเกียรติบัตร

09/09/2016

LHFG เข้ารับมอบเกียรติบัตร LHFG เข้ารับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

       “นายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AGE-FRIENDLY BUSINESS) จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ”