• ข่าวสารและกิจกรรม

LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
   19/08/2019
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
และพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน
   15/08/2019
 
LH Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending
   14/08/2019
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่
   07/08/2019
 
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
   07/08/2019
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต
   23/07/2019
 
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม Best Design Excellence Award
จากงาน Money Expo 2019
   11/07/2019
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จ.มหาสารคาม
   08/07/2019
 
LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
   27/06/2019
LH Bank มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับมูลนิธิพระดาบส
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
   17/06/2019